contact

Thông tin trụ sở :

 

Tên gọi đầy đủ

 

-Tiếng Việt: Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

-Tiếng Anh: Hanoi Foodstuff Joint Stock Company

Tên giao dịch

 

-Tên tiếng Việt: Công ty Thực phẩm Hà Nội

-Tên tiếng Anh: Hanoi Foodstuff Company(HFC)

Trụ sở -Địa chỉ: 24-26 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nôi

-Điện thoại: 043.8253825 Fax: 043.8282601

-Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn

-Website: thucphamhanoi.com.vn

Đăng ký kinh doanh 0100106803 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần thứ 14 ngày 08/12/2015
Tài khoản số: 1260202008732 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hồng Hà