Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội;  

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

  1. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ½ ngày, dự kiến trong tháng 04/2017.
  2. Thời gian chốt danh sách: tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông Công ty được chốt danh sách vào 16h00’ ngày 06/4/2017 có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.
  3. Thông báo mời họp và các tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 sẽ được Công ty gửi tới các Quý cổ đông và đăng tải trên website: www.thucphamhanoi.com.vn

Để đảm bảo Thông báo mời họp và tài liệu được gửi tới Quý cổ đông, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đề nghị Quý cổ đông thông báo cho Công ty khi có thay đổi thông tin về CMTND/Hộ chiếu/Địa chỉ thường trú trước 16h00’ ngày 06/4/2017 theo địa chỉ nhận thông tin như sau:

– Nơi nhận thông tin: Phòng Tổ chức nhân sự Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

– Địa chỉ: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

– Điện thoại: 043.8253825/Máy lẻ: 108

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội./.