sữa Phyosilac

Sữa Physiolac số 1 – 400g

Physiolac 1 (400gr)   Sản phẩm Physiolac của Laboratoires Gilbert: được đặc chế và kiểm nghiệm bởi các chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ sơ sinh, được làm từ 100% sữa tách kem của Pháp, sản xuất tại Pháp. Physiolac 1 có: DHA … đọc thêm

Sữa Physiolac số 1 – 900g

Physiolac 1 (900gr)   Sản phẩm Physiolac của Laboratoires Gilbert: được đặc chế và kiểm nghiệm bởi các chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ sơ sinh, được làm từ 100% sữa tách kem của Pháp, sản xuất tại Pháp. Physiolac 1 có: DHA … đọc thêm

Sữa Physiolacsố 2 – 400g

Physiolac 2 (400gr) Sản phẩm Physiolac của Laboratoires Gilbert: được đặc chế và kiểm nghiệm bởi các chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ sơ sinh, được làm từ 100% sữa tách kem của Pháp, sản xuất tại Pháp. Physiolac 2 có: DHA * … đọc thêm

Sữa Physiolac số 2 – 900g

Physiolac 2 (900gr) Sản phẩm Physiolac của Laboratoires Gilbert: được đặc chế và kiểm nghiệm bởi các chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ sơ sinh, được làm từ 100% sữa tách kem của Pháp, sản xuất tại Pháp. Physiolac 2 có: DHA * … đọc thêm

Sữa Physiolac số 3 – 400g

Physiolac 3 (400gr)     Sản phẩm Physiolac của Laboratoires Gilbert: được đặc chế và kiểm nghiệm bởi các chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ sơ sinh, được làm từ 100% sữa tách kem của Pháp, sản xuất tại Pháp. Physiolac 3 có: … đọc thêm

Sữa Physiolac số 3 – 900g

Physiolac 3 (900gr)     Sản phẩm Physiolac của Laboratoires Gilbert: được đặc chế và kiểm nghiệm bởi các chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ sơ sinh, được làm từ 100% sữa tách kem của Pháp, sản xuất tại Pháp. Physiolac 3 có: … đọc thêm