Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

  1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội
  2. Mã chứng khoán: HAF
  3. Trụ sở chính: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  4. Lý do chốt danh sách cổ đông: Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  5. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 20/4/2022
  6. Thời gian tổ chức và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức trong thư mời họp.

Để biết thêm chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Địa chỉ: 24-26 Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3 825 3825                       Fax: 024 3828 2601

Website: thucphamhanoi.com.vn               Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn

Trân trọng thông báo.

Chi tiết xem tại website http://thucphamhanoi/quan he co dong/thong bao

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI