Thực phẩm Hà Nội – Đơn vị nòng cốt thực hiện chương trình Bình ổn giá của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội được Tổng công ty giao nhiệm vụ tổ chức dự trữ 10 nhóm hàng hóa phục vụ công tác bình ổn giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015 (trong đó: 07 nhóm hàng dự trữ từ nguồn vốn Ngân sách Thành phố và 03 mặt hàng dự trữ từ nguồn vốn của doanh nghiệp).

Công ty đã tổ chức tiếp nhận số vốn và triển khai chương trình theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty. Để đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và có đủ lượng hàng hóa chất lượng, giá cả ổn định phục vụ công tác dự trữ, Công ty đã xây dựng phương án và kế hoạch triển khai cụ thể công tác dự trữ hàng hóa theo hướng dẫn của Liên Sở Công Thương – Tài chính. Công ty đã ký kết các hợp đồng nguyên tắc, thanh toán tiền hàng, ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các nhà cung cấp lớn, uy tín trên thị trường, khai thác tối đa nguồn hàng từ các nhà cung cấp. Tổ chức bảo quản, luân chuyển để hàng hóa dự trữ luôn đảm bảo chất lượng, đồng thời tổ chức bán hàng bình ổn giá tại các Siêu thị, cửa hàng, các chuyến bán hàng lưu động tại các huyện theo đúng mức giá đã được Sở tài chính thẩm định.

Công ty đã triển khai thực hiện tốt việc tổ chức bán các mặt hàng bình ổn giá tại 06 Cửa hàng tiện ích Haprofood đồng thời tập trung triển khai thực hiện Chương trình bán hàng phiên chợ Việt, bán hàng lưu động, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các huyện ngoại thành, đảm bảo hoàn thành 50 chuyến bán hàng theo đúng Kế hoạch đã xây dựng.

Thực hiện nghiêm chỉnh việc niêm yết giá công khai và bán theo đúng mức giá đã được Sở Tài chính thẩm định. Các điểm bán hàng của Công ty được bố trí treo đầy đủ bảng, biển bình ổn giá bên ngoài, băng rôn, biển chỉ dẫn bên trong, ngoài ra các đơn vị còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giới thiệu chương trình bình ổn giá của Thành phố qua hệ thống loa, màn hình của Siêu thị để người dân biết và hưởng ứng chương trình bình ổn giá của UBND Thành phố.