Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung như sau:

  1. Thời gian Đại hội: 08h00’ ngày 13 tháng 10 năm 2021
  2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 7 Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Số 38 – 40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.
  4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: http://thucphamhanoi.com.vn/
  1. Điều kiệm tham dự:

Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 16/9/2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

  1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

– Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vào trang sau của thư mời) trước 16h ngày 11/10/2021 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Địa chỉ số: 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: (0243) 38253825       Fax: (0243) 38282601

– Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng.

 

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY CP THỰC PHẨM HÀ NỘI

Kính mời các Quý cổ đông xem các tài liệu đại hội tại http://thucphamhanoi.com.vn/quanhecodong/thongbao