Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

  1. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch

– Tên tổ chức: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

– Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100101273 cấp lần đầu ngày 08/02/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 29/06/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 – 40, phố Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

– Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số 11B Cát Linh, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội.

– Điện thoại: 024.3826.7984           Fax: 024. 3826.7983

-Website: www.haprogroup.vn         Email: doingoai@haprogroup.vn

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng: Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP là Công ty mẹ đang nắm giữ 7.477.200 cổ phần tương ứng với 51,57% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

  1. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp tổ chức thực hiện giao dịch là tổ chức có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng):

– Họ và tên người nội bộ: Vũ Thanh Sơn

– Quốc tịch: Việt Nam

– Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ngày cấp, nơi cấp: 030064005263 do Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/07/2019.

– Địa chỉ thường trú: Số 52 Lô C2 Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Quận Tây Hồ, Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 024.3826.7984

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ tịch HĐQT

– Mối quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Vũ Thanh Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực Phẩm Hà Nội, đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội- CTCP.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): Không có

  1. Mã chứng khoán giao dịch: HAF
  2. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: 032C015555 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Asean.
  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.477.200 cổ phần (tương ứng với 51,57% vốn điều lệ công ty đại chúng).
  4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.577.650 cổ phiếu
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.899.550 cổ phiếu (tương ứng với 20% vốn điều lệ công ty đại chúng).
  6. Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu khoản đầu tư.
  7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
  8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 31/12/2019 đến ngày 22/01/2020

Chi tiết toàn văn bản Thông báo xem tại mục: quan hệ cổ đông/ thông báo.

Xin trân trọng cảm ơn.