Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đăng vào ngày Danh mục Tin Doanh nghiệp

THÔNG BÁO
Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

  1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/4/2021
  2. Mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  3. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/5/2021
  4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
  5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/4/2021.
  6. Thông báo mời họp và các tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 sẽ được Công ty gửi tới các Quý cổ đông và đăng tải trên website: www.thucphamhanoi.com.vn

Để đảm bảo thông báo mời họp và tài liệu được gửi tới Quý cổ đông, Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội đề nghị Quý cổ đông thông báo cho Công ty khi có thay đổi thông tin về CMND/Hộ chiếu/Địa chỉ thường trú trước 16h ngày 20/4/2021 theo địa chỉ nhận thông tin như sau:

– Nơi nhận thông tin: Phòng TCHC Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

– Địa chỉ: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 0243 8253825

Trân trọng thông báo.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI

Chi tiết toàn văn Thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 26/03/2021 xem tại mục Quan hệ cổ đông/Thông báo