Thông báo chấm dứt hoạt động của Trung tâm Kinh doanh thực phẩm tổng hợp thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác tốt đẹp của các quý khách hàng, đối tác của Trung tâm Kinh doanh thực phẩm tổng hợp – Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 03/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội về việc thống nhất thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Trung tâm Kinh doanh thực phẩm tổng hợp thuộc Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội.

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội xin thông báo đến tất cả các Quý khách hàng, đối tác về việc Trung tâm Kinh doanh thực phẩm tổng hợp – Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Thực phẩm tổng hợp chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/3/2017. Đề nghị các Quý khách hàng, đối tác thực hiện việc thanh lý các Hợp đồng đã ký với Trung tâm Kinh doanh thực phẩm tổng hợp theo quy định hiện hành.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý khách hàng, đối tác.

Xin trân trọng cảm ơn.

Công ty CP Thực phẩm Hà Nội